Posts

Featured

මියැසියේ රස කෑම - පොළොස් ව්‍යංජනය

දරුඵල සහ කේන්දරය ගැන බිඳක්

නිවාස ඉදිකිරීමේදී ඇතිවන වේද දෝෂ 18 - මෙලේච්ඡ වේද දෝෂය

නිවාස ඉදිකිරීමේදී ඇතිවන වේද දෝෂ 16 - ගණිකා වේද දෝෂය

නිවාස ඉදිකිරීමේදී ඇතිවන වේද දෝෂ 15 - මාර්ග වේද දෝෂය

නිවාස ඉදිකිරීමේදී ඇතිවන වේද දෝෂ 14 - ජල නිර්ගමන වේද දෝෂය

නිවාස ඉදිකිරීමේදී ඇතිවන වේද දෝෂ 13 - පංක වේද දෝෂය

නිවාස ඉදිකිරීමේදී ඇතිවන වේද දෝෂ 12 - රාජ වේද දෝෂය

නිවාස ඉදිකිරීමේදී ඇතිවන වේද දෝෂ 11 - රජක වේද දෝෂය

නිවාස ඉදිකිරීමේදී ඇතිවන වේද දෝෂ 17 - කුම්භකාර වේද දෝෂය

නිවාස ඉදිකිරීමේදී ඇතිවන වේද දෝෂ 10 - තිරශ්චීන වේද දෝෂය

නිවාස ඉදිකිරීමේදී ඇතිවන වේද දෝෂ 9 - වර්චස්ථාන වේද දෝෂය