ගං වතුර හා නාය යාමෙන් අසරණ වූ දරු දැරියන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා උපකාර කරමු !
අසරණ උන අපේම නංගි මල්ලී වෙනුවෙන් අපි පුළුවන් විදිහකට උදව් කරමුද ?
පොසොන් පෝය දවසේ අපි පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සව් දන්සල වෙනුවට මෙවර ගං වතුරෙන් අසරණ උන අපේම නංගිලා මල්ලිලා වෙනුවෙන් හයියක් වෙන්න එයාලට අවශ්‍ය පාසල් ලිපිද්‍රව්‍ය ව්කතු කරන්න අපි හිතුවා.
එයාලට අවශ්‍ය,
-පොත් (CR/Exercise Books)
-පෑන්/පැන්සල්
-පාටපැන්සල්
-කවකටු පෙට්ටි
-මකන
-කටර්
-ගම් බෝතල්
ඔබට පුළුවන් තරමින් අපිට ගෙනත් බාර දෙන්න.
මේ වෙලාවේ අසරණ වෙලා ඉන්න එයාලගේ අනාගතේ වෙනුවෙන් අපි හයියක් වෙමු.
දිනය - ජුනි 8 වෙනිදා,පොසොන් පෝය දවසේ
තැන - ර/සීවලී මධ්‍ය විද්‍යාලය ඉදිරිපිට
වෙලාව - උදේ 8 ඉදන් හවස 5 වෙනකන්
වැඩි විස්තර -

Ominda 77 431 8439
 Oshadee 71 650 7683
Asitha 71 816 5370

Comments