උරුම කරුම

ඉන්නේ බෝඩිමෙයි හෙන පටු ඇඳක් උඩ 
කන්නේ ලුණු හොදියි සුදු හාලේ බතට 
බොන්නේ ටැප් දියයි පූරුවෙ කල පවට 
යන්නේ කවදාද මවු පියො දකින්නටComments

 1. යෙස් යෙස්... මවුපියො දකින්න කෙසේවත් වෙන කෙනෙත් දකින්න බැරි සාංකාව නං හොදටම තියේලු හිහි

  ReplyDelete
  Replies
  1. හ්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම් :p :p

   Delete
 2. අනේ හැබෑට මේකට ඇති වෙලා තියෙන සාංකාවක මහත. h-(

  ReplyDelete
  Replies
  1. හ්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම් :p :p

   Delete

Post a Comment

රසයිද, තිත්තයිද, දිරවගන්න බැරිද, මෙලෝ රහක් නැත්ද, දැනුන රස කිව්වොත් අපිටත් සතුටුයි.