සැමට සුභ පොසොන් පොහෝ දිනයක් වේවා !                 


                                         42.gif

Comments

  1. රජ්ජුරුවොයි, හාමුදුරුවොයි දෙන්නම නැති තැනක මුවා දුව පැන ඇවිදින නිදහසනම් පට්ටයි !http://syberheartblog.blogspot.com/ කියවල බලන්නකෝ, මගේ අත්දැකීම් ටිකත්

    ReplyDelete

Post a Comment

රසයිද, තිත්තයිද, දිරවගන්න බැරිද, මෙලෝ රහක් නැත්ද, දැනුන රස කිව්වොත් අපිටත් සතුටුයි.