අර කතා මේ කතා සංගීත කතා පොර කතා රස කතා තියෙන වයලගේ කාමරේ — තාම හදාගෙන යනවා බං —

ඔයාලා දන්නවා ඇතිනේ ශ්‍රී පාදස්ථාන වන්දනා සමය ආරම්භ කරන්නේ සමන් දෙවියන්ගේ දේවරූප පැල්මඩුල්ල ගල්පොත්තාවල විහාරයේ ඉඳලා ශ්‍රී පාදස්තානයට ...

ශ්‍රී පාදස්ථානයේ ඓතිහාසික සමන් දේව ප්‍රතිමාවඔයාලා දන්නවා ඇතිනේ ශ්‍රී පාදස්ථාන වන්දනා සමය ආරම්භ කරන්නේ සමන් දෙවියන්ගේ දේවරූප පැල්මඩුල්ල ගල්පොත්තාවල විහාරයේ ඉඳලා ශ්‍රී පාදස්තානයට වැඩම කෙරෙව්වට පස්සේ කියලා . ඒ සමන් දේව ප්‍රතිමාව ගැන තමයි මේ ලිපියෙන් විස්තර කරන්නේ . එහෙනම් හස්තිනාපුරේට ගිහින් කියවලා බලන්න . පහල තියෙන්නේ හස්තිනාපුරට යන්න ලින්ක් එක .

0 අදහස් උදහස්:

රසයිද, තිත්තයිද, දිරවගන්න බැරිද, මෙලෝ රහක් නැත්ද, දැනුන රස කිව්වොත් අපිටත් සතුටුයි.