ශ්‍රී පාදස්ථානයේ ඓතිහාසික සමන් දේව ප්‍රතිමාවඔයාලා දන්නවා ඇතිනේ ශ්‍රී පාදස්ථාන වන්දනා සමය ආරම්භ කරන්නේ සමන් දෙවියන්ගේ දේවරූප පැල්මඩුල්ල ගල්පොත්තාවල විහාරයේ ඉඳලා ශ්‍රී පාදස්තානයට වැඩම කෙරෙව්වට පස්සේ කියලා . ඒ සමන් දේව ප්‍රතිමාව ගැන තමයි මේ ලිපියෙන් විස්තර කරන්නේ . එහෙනම් හස්තිනාපුරේට ගිහින් කියවලා බලන්න . පහල තියෙන්නේ හස්තිනාපුරට යන්න ලින්ක් එක .

Comments