අර කතා මේ කතා සංගීත කතා පොර කතා රස කතා තියෙන වයලගේ කාමරේ — තාම හදාගෙන යනවා බං —

මේ ලින්ක් එකෙන් එන්න කියවන්න .....  හස්තිනාපුර: ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක පදවිය ඇති වීම හා නැති වීම ( ... : ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක පදවිය ගැන මම...

මේ ලින්ක් එකෙන් එන්න කියවන්න ..... හස්තිනාපුර: ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක පදවිය ඇති වීම හා නැති වීම ( ...: ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක පදවිය ගැන මම කලින්ම ලිව්ව ලිපියේ අන්තිමට මම කිව්වා ඔයාලට මතක ඇති , රාජාධි රාජසිංහ රජතුමා කරතොට ධර්මාරාම හාමු...

0 අදහස් උදහස්:

රසයිද, තිත්තයිද, දිරවගන්න බැරිද, මෙලෝ රහක් නැත්ද, දැනුන රස කිව්වොත් අපිටත් සතුටුයි.