සුඛෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ ......!


ඔබ සැමට සිරි සුභ වෙසක් මංගල්‍යක් වේවා.....!
Comments

  1. බැති බර වෙසක් දිනක් වේවා.

    ReplyDelete
  2. වෙසක් මංගල්‍යයේ අරුත වැටහේවා....! තෙරුවන් සරණයි.

    ReplyDelete
  3. තෙරුවන් සරණයි දෙන්නටම!!!

    ReplyDelete

Post a Comment

රසයිද, තිත්තයිද, දිරවගන්න බැරිද, මෙලෝ රහක් නැත්ද, දැනුන රස කිව්වොත් අපිටත් සතුටුයි.